VšĮ “Amžiaus žiedas” PDF Spausdinti El. paštas

 

Socialinės globos-priežiūros ir slaugos namai. Mūsų tikslas - suteikti kvalifikuotą socialinę pagalbą ir priežiūrą senelių globos namų gyventojams, stiprinti gyventojų funkcinį savarankiškumą, gerinti socialinio savarankiškumo  galimybes, saugoti gyventojų privatumą, orumą  ir taip užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę.

Pagyvenusius žmones aptarnaujančią komandą sudaro vyr. socialinis darbuotojas,  socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytojos ir slaygytojos padejėjai, bei užimtumo  darbuotojas, kineziterapeutas, psichologas, psichiatras.  

Socialinio darbo  uždaviniai: gerbti kiekvieno asmens privatumą ir individualumą; užtikrinti reikalingą socialinę priežiūrą ir globą; suteikti galimybes užsiimti jam patinkančia veikla; sukurti kuo saugesnę, namus primenančią aplinką; skatinti globos namų gyventojų integraciją į visuomenę; aktyvinti, burti pagyvenusius žmones dalyvauti globos namų veikloje, skatinti savitarpio pagalbą;

Socialinis darbas organizuojamas ir planuojamas atsižvelgiant į gyventojų poreikius, galimybes, socialinę ir fizinę sveikatą. Vykdoma individuali veikla su kiekvienu gyventoju, grupiniai užimtumo ir darbo terapijos užsiėmimai, žaidimų, gyvūnų terapiją, dvasinių poreikių tenkinimas. Gyventojams, pajėgiantiems ir norintiems individualiai atlikti smulkius buitinius darbus, yra sudaromos sąlygos tai atlikti.

Socialinių darbuotojų teikiamos bendrosios paslaugos: bendravimastarpininkavimas, teisių ir interesų atstovavimas,  konsultavimas, socialinių ryšių su artimaisiais palaikymas, individualių poreikių įvertinimas; dvasinių poreikių tenkinimas ir kt.

Darbo terapijos paslaugos skirtos išlaikyti globos įstaigos gyventojus fiziškai aktyvius, skatinti juos užsiimti malonia veikla, apsitarnauti patiems, priprasti ir išmokti naudotis kompensacine technika.

Darbo terapijos pobūdis: aplinkos tvarkymasgėlių ir sodo priežiūra, kambario tvarkymasis,  kita su darbu susijusi veikla,  edukacinė veikla(periodikos, knygų skaitymas, paskaitos, stalo žaidimai).

Užimtumo  tikslas:  skatinti pagyvenusių žmonių kūrybiškumą, smulkiosios psichomotorikos veiklą, palaikyti mąstymą ir protinį darbingumą. Tai rankdarbiai; dailės užsiėmimai; kompiuterinio raštingumo mokymas

Senelių namuose gyventojų užimtumo programa vykdoma pagal jų poreikius, pomėgius, fizinės ir psichinės sveikatos galimybes. Tai psichinės sveikatos stiprinimas: CNS aktyvinimas, relaksacija, psichologiniai užsiėmimai; fizinės sveikatos priežiūra: individuali ir grupinė gydomoji mankšta; kultūrinė-pramoginė ansamblių  veikla, koncertai, šventiniai renginiai, susitikimai, gimtadienių šventės, išvykos;

Pagal grafiką grupėse ir individualiai vyksta kineziterapeuto, socialinių darbuotojų, savanorių vedami užsiėmimai: teminiai pokalbiai ,,Kaip gyveni, senjore?”; grupinė gydomoji mankšta; atminties palaikymo užsiėmimai; darbo terapijos užsiėmimai; stalo žaidimai - domino, tšaškės, šachmatai;meno (dailės) užsiėmimai; muzikos užsiėmimai; 

Maitinimo paslauga: maitinimas organizuojamas 6 kartus per dieną. Valgiaraštis sudaromas atsižvelgiant į gydytojo rekomendacijas.Teikiamos pilnavertės, kokybiškos mitybos ir dietinio maitinimo paslaugos. Maistas gaminamas globos namuose.

Buities ir asmens higienos paslaugos. Senelių namuose įrengti vienviečiai ir dviviečiai kambariai. Kiekviename kambaryje yra san. mazgas, televizorius, visi reikalingi baldai. Erdviame valgomajame senelių namų gyventojai ne tik pietauja, ilsisi prie židinio, bet ir švenčia šventes. Gyventojai gyvena  aprūpinami buitinėmis ir asmens higienos priemonėmis, atsižvelgiant į gaunamą finansavimą bei įstaigos patvirtintą tvarką ir normatyvus. Asmens bei patalpų higieninei švarai užtikrinti, yra paskirti atsakingi asmenys, kurie reguliariai vykdo patikrinimus.

Senelių namuose nuolat ugdomi gyventojų higieniniai bei savitvarkos įgūdžiai, skatinama namų ruošos darbus atlikti patiems.  Asmens higienos ir buities paslaugos teikiamos atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir specialiuosius poreikius.

Teikiamos  higienos  paslaugos: sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros; sauskelnių keitimas; aprengimas; pagalba tualete; pagalba naudojantis basonu; aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes); naudojimasis dušu, vonia; personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas, pedikiūras ir kt.) procedūras;

Teikiamos  buities paslaugos: drabužių, patalynės keitimas, skalbimas, lyginimas (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas); drabužių siuvimas, taisymas; gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas ir priežiūra; asmeninių daiktų priežiūra;  higienos ir švaros priemonių  suteikimas; patalpų ir jose esančio inventoriaus dezinfekavimas. naudojimasis buitinėmis skalbimo mašinomis.

Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos

,

 Organizuojamos tinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios asmens fizinę ir psichinę sveikatą; kiekvienam gyventojui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra socialinės globos namai; pagal nustatytas normas gyventojai aprūpinami medikamentais ir slaugos priemonėmis. Saugoma gyventojo medicininė paslaptis, išskyrus atvejus, kai socialinės globos namai privalo pateikti informaciją arba kai gyventojas duoda sutikimą skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę .

Teikiamos slaugos paslaugos įvertinus gyventojo slaugos poreikius pagal gyvybines veiklas.Užtikrname kvalifikuotą slaugą asmenims su sunkia negalia.Teikiama gyventojams reikalinga medicininė pagalba: profilaktiniai patikrinimai, diagnozuojamos ligos, skiriami būtini tyrimai ir specialistų konsultacijos, medikamentinis gydymas, masažai, esant indikacijoms gyventojai hospitalizuojami. Gyventojams užtikrinamas gydytojo paskirtas dietinis maitinimas: sergantiems cukriniu diabetu, turintiems viškinimo problemų ir t.t.

Neįgalieji aprūpinami reikiama kompensacine technika.

Vykdoma sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo, tausojimo, profilaktikos bei prevencinės  programos bendradarbiaujant su VšĮ"Socialinio solidarumo institutas" Naująją klinika-Šeimos klinika, adresu: Žemaičių pl.37, Kaunas.El.p-tas:www.naujojiklinika.lt

Teikiama psichologinė pagalba.Skubi medicininė pagalba atvyksta per 7-12min. po iškvietimo.

Ilgalaikė priežiūra – tai slaugos ir socialinių paslaugų visuma, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.

Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichologiniai ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų asmenų pagalbos.

Slauga – įvairaus amžiaus sveikų ir sergančių žmonių fizinė bei psichinė priežiūra.

Slauga senelių namuose – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai kompleksinės slaugos paslaugos yra teikiamos asmeniui bendruomenėje bei namuose, kur jis gyvena, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą bei tenkinant paciento slaugos poreikius natūralioje aplinkoje (namų sąlygomis), skatinant paciento savirūpą.

Asmens sveikatos  priežiūros specialistai: šeimos gydytoja, bendrosios praktikos slaugytojos, kineziterapeutė, psichologė, psichiatrė, slaugytojų padėjėjos. Šios komandos tikslas suteikti kvalifikuotą pagalbą ligos atveju, kokybišką slaugą – negalios ištiktam senelių namų gyventojui ir sveikatos ugdymas bei mokymas, siekiant užkirsti kelią ligų progresavimui bei suteikti žinių, kaip susigyventi su liga ir negalia, kuri dažną aplanko vyresniame amžiuje.

Asmens sveikatos priežiūros specialistų komanda dirba vadovaudamasi visomis medicinos normomis, įstatymais ir poįstatyminiais aktais, kurie reglamentuoja specialistų pareigas, teises ir atsakomybę.

Teikiamos paslaugos:

 • Pragulų profilaktika
 • Dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra
 • Kėlimas ir vartymas
 • Kasdienė kūno priežiūra
 • Sauskelnių keitimas
 • Drabužių ir patalynės keitimas
 • Vaistų davimas, lašų į akis lašinimas, lašinės vaistų infuzijos
 • Diurezės stebėjimas
 • Maitinimas
 • Kūno temperatūros, AKS, pulso ir deguonies kiekio kraujyje matavimas
 • Maudymas vonioje arba lovoje
 • Šeimos gydytojo ir gydytojų specialistų konsultacijų organizavimas
 • Klinikinės slaugos procedūros (pragulų priežiūra, žaizdų tvarkymas, injekcijos į raumenis ir venas,
 • šlapimo pūslės kateterizavimas, maitinimo zondo įvedimas, maitinimas per zondą, Pegas'o priežiūra ir kt.)
 • Bendravimas
 • Hematologinių ir šlapimo tyrimų atlikimas.

Slaugos priemonės:

 • Mobilus keltuvas ir diržai- Stacionarus lubinis  keltuvas
 • Vonios ir tualeto reikmenys
 • Namų apyvokos pagalbinės priemonės
 • Virtuvės reikmenys pagal fizinę ir psichinę sveikatą
 • Judėjimą lengvinančios priemonės
 • Kūno apsaugos
 • Kineziterapijos priemonės
 • Funkcinės – elektrinės lovos

 

 

2009 02 26  Lietuvoje įkurti pirmieji Senelių Alzheimerio  globos (slaugos) namai VšĮ „Amžiaus žiedas“ (I ir II skyrius) adresu: A.Jasaičio g.16, Kaunas. Šalia LSMU VšĮ Kauno klinikinės ligoninės. Įkūrėjas gydytojas ortopedas-traumatologas Edmundas Jonynas-Koževnikovas.